Selvstyrende team

Tekst fra bogens bagsiude:

 

Stadig flere private og offentlige organisationer indfører selvstyrende

team. De selvstyrende team skal skabe forbedret konkurrenceevne

i form af øget innovation og større kvalitet i den service eller

det produkt, der skal leveres. Samtidig forventes indførelsen af selvstyrende

team at forbedre medarbejdernes tilfredshed med arbejdet,

sikre et tættere kollegialt fællesskab og skabe større mulighed

for kompetenceudvikling og selvrealisering.

 

Implementeringen af selvstyrende team får dog ikke altid den ønskede

effekt. Både ledere og medarbejdere kan have svært ved at

finde ud af, hvilke roller de skal varetage i en ny teamstruktur, og

hvilke aktiviteter de skal sætte i værk for at skabe en god udvikling.

Skal teamorganiseringen give bedre resultater, må både ledere og

medarbejder påtage sig nye roller og en radikalt anden måde at

tænke på.

 

Bogen diskuterer, hvad der kendetegner selvstyrende team, og ikke

mindst hvad der adskiller de gode team fra de mindre velfungerende.

Selvstyrende team belyses som organiseringsprincip ud fra seks

organisationsteoretiske perspektiver: ledelse, læring, kultur, kommunikation,

magt og konflikt. Bogen præsenterer en række teorier

og modeller, der kan bruges til at analysere og perspektivere praksis

i og omkring selvstyrende team. Med afsæt i teoretiske analyser

samt erfaringer fra praksis giver bogen desuden ideer til, hvilke

overvejelser ledere og medarbejdere i organisationer med selvstyrende

team med fordel kan gøre sig før og efter implementeringen

af selvstyrende team.

 

Selvstyrende team er skrevet både til studerende, som ønsker at forske

i egen praksis, og til praktikere, der ønsker at bliver klogere på,

hvad det er, der sker i deres organisation, og hvilke muligheder og

begrænsninger team giver. Bogen er fortrinsvis tiltænkt studerende

på professionsbachelorniveau som fx lærer-, pædagog- og sygeplejestuderende,

men kan med fordel læses af alle, der beskæftiger sig

med organisation og ledelse med særligt fokus på selvstyrende

team.

 

Bogen kan erhverves i den normale boghandel og du kan læse indledningen, indholdsfortegnelsen samt kapitel 1 her. Disse kan downloades som PDF filer og kræver derfor Adobe PDF Reader for at læse filerne.

 

 Du kan også se mig fortælle om bogen på YouTube.

B-JORDAN ApS
Vejlands Alle 37
2300 København S
tlf: +45 26 24 60 20
email: bj@b-jordan.dk