Organisationsudvikling

Succesfuld organisationsudvikling opnås kun hvis alle involverede kan se meningen med det der sker. Dette sikres ved hjælp af:

 Jeg tilbyder sparring og konsulentassistance i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af organisatoriske udviklingsprojekter og forandringsprocesser.

B-JORDAN ApS
Vejlands Alle 37
2300 København S
tlf: +45 26 24 60 20
email: bj@b-jordan.dk